יום חמישי , מרץ 26 2020
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / האם היה באמת מבול? ואם היה, האם המבול היה על פני כל כדור הארץ?

האם היה באמת מבול? ואם היה, האם המבול היה על פני כל כדור הארץ?

האם היה באמת מבול? ואם היה, האם המבול היה על פני כל כדור הארץ?

תשובה:

כחלק מהתשובה לשאלה זו עלינו להשיב גם על השאלה: “האם באמת היה אדם בשם נוח?”

לפי הכתוב בספר בראשית אנו קוראים מתי נולד נוח:”28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד בן: 29 ויקרא את-שמו נח לאמר; זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, מן-האדמה, אשר אררה יהוה:” (בראשית פרק ה)

אנו גם קוראים באיזה גיל נולדו לו ילדים: “32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה; ויולד נח, את-שם את-חם ואת-יפת:” (בראשית פרק ה)

וגם בן כמה הוא היה כאשר התחיל המבול: “: 11 בשנת שש-מאות שנה לחיי-נח, בחדש השני, בשבעה-עשר יום לחדש; ביום הזה, נבקעו כל-מעינת תהום רבה, וארבת השמים נפתחו:” (בראשית פרק ז)

האם היה באמת מבול

התנ”ך גם אומר לנו את הגיל שבו מת נוח: “28 ויחי-נח אחר המבול; שלש מאות שנה, וחמשים שנה: 29 ויהיו כל-ימי-נח, תשע מאות שנה, וחמשים שנה; וימת:” (בראשית פרק ט)

 

אם נוח היה רק דמות סמלית ולא אדם אמיתי אז לא היה מוזכר בתנ”ך מתי הוא נולד, מתי נולדו לו ילדים, בן כמה הוא היה כאשר החל המבול ובאיזה גיל הוא מת.

נוח כמו אדם וחוה היה אדם אמיתי ולא דמות סמלית.

אם נוח היה אדם אמיתי, אז גם באמת היה מבול.

אין מקום בספר התנ”ך אשר אומר שהמבול לא היה או שהמבול רק מסמל אירוע אחר שקרה בהיסטוריה.

האם היה באמת מבול

עכשיו לשאלה: “האם המבול היה על פני כל כדור הארץ?”

בואו נקרא בבראשית פרק ז: “: 4 כי לימים עוד שבעה, אנכי ממטיר על-הארץ, ארבעים יום, וארבעים לילה; ומחיתי, את-כל-היקום אשר עשיתי, מעל פני האדמה: 5 ויעש נח; ככל אשר-צוהו יהוה: 6 ונח בן-שש מאות שנה; והמבול היה, מים על-הארץ: 7 ויבא נח, ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה; מפני מי המבול: 8 מן-הבהמה הטהורה, ומן-הבהמה, אשר איננה טהרה; ומן-העוף, וכל אשר-רמש על-האדמה: 9 שנים שנים באו אל-נח אל-התבה זכר ונקבה; כאשר צוה אלהים את-נח: 10 ויהי לשבעת הימים; ומי המבול, היו על-הארץ: 11 בשנת שש-מאות שנה לחיי-נח, בחדש השני, בשבעה-עשר יום לחדש; ביום הזה, נבקעו כל-מעינת תהום רבה, וארבת השמים נפתחו:

האם היה באמת מבול

12 ויהי הגשם על-הארץ; ארבעים יום, וארבעים לילה: 13 בעצם היום הזה בא נח, ושם-וחם ויפת בני-נח; ואשת נח, ושלשת נשי-בניו אתם אל-התבה: 14 המה וכל-החיה למינה, וכל-הבהמה למינה, וכל-הרמש הרמש על-הארץ למינהו; וכל-העוף למינהו, כל צפור כל-כנף: 15 ויבאו אל-נח אל-התבה; שנים שנים מכל-הבשר, אשר-בו רוח חיים: 16 והבאים, זכר ונקבה מכל-בשר באו, כאשר צוה אתו אלהים; ויסגר יהוה בעדו: 17 ויהי המבול ארבעים יום על-הארץ; וירבו המים, וישאו את-התבה, ותרם מעל הארץ:

האם היה באמת מבול

18 ויגברו המים וירבו מאד על-הארץ; ותלך התבה על-פני המים: 19 והמים, גברו מאד מאד על-הארץ; ויכסו, כל-ההרים הגבהים, אשר-תחת כל-השמים: 20 חמש עשרה אמה מלמעלה, גברו המים; ויכסו ההרים: 21 ויגוע כל-בשר הרמש על-הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל-השרץ השרץ על-הארץ; וכל האדם: 22 כל אשר נשמת-רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו: 23 וימח את-כל-היקום אשר על-פני האדמה, מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים, וימחו מן-הארץ; וישאר אך-נח ואשר אתו בתבה: 24 ויגברו המים על-הארץ; חמשים ומאת יום:”

מקריאת קטע זה ניתן להגיע למסקנה אחת בלבד: המבול כיסה את כל כדור הארץ וגם את כל ההרים הגבוהים ביותר!

האם היה באמת מבול

ראה גם

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות? תשובה: אנו …

כתיבת תגובה