יום ראשון , ספטמבר 15 2019
heen

ברוכים הבאים

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דךלגכחףךדשלגכחףךשדלכחףךשדלכחףךשדלגכחjoomla logo black

ךדלגכףשךדלגכחףשךדלגכחףךשדלכחףךשדלכחךדגחכךדלגכ

ךדףלגכףךשדלגכחףךשדלכחףד

ךדשלגכחףשךדגלכחףשךדלגכחףךשדלגכחףךשדגכ

ראה גם

אסיפות יום רביעי

אסיפות יום רביעי יוחנן המטביל. מתי ג’ 1-3  

כתיבת תגובה