שמור כדף הבית - הוסף למועדפים

אמר לו ישוע: אני הדרך והאמת והחיים

הקהילה המשיחית
יפו תל-אביב

יפת 42 ליד העיר העתיקה ונמל יפו. טל' 6827146 03 ת.ד. 8185 יפו 61081

חדש באתר
הזמנת סרטים
ללא תשלום


הברית החדשה
ללא תשלום
הזמינו עוד היום


להיות בטוח
שאכנס לגן עדן
צפייה בוידאו


ערבי שישי
בבית הקהילה
אתם מוזמנים


מה צופן העתיד
ומה יהיה בסוף
באתר אחרית הימים


חזרה לגן עדן
המאמר
במאמרים ודרשות


בית המקדש הרביעי
אכן יוקם
באתר בית המקדש


מי הוא המשיח
מה אומרים הנביאים
אתם מוזמנים לבדוק בעצמכם


הספר: מלאכים
אגדה או מציאות
הזמינו ללא תשלום


יהודים משיחיים
רקע היסטורי
עיקרי האמונהבית המקדש השני - מידע לגבי בתי המקדש בישראל

כשבעים שנה חלפו מחורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה ועד בניית בית המקדש השני בשנת 515 לפני הספירה. בשנת 538, לאחר שפרס הפילה את בבל, כורש מלך פרס אמר: "כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוהי השמיים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים." עזרא א' 2,3

המלך כורש לא רק נתן את הצו לשוב לישראל ולבנות מחדש את בית המקדש אלא גם נתן לחוזרים את כלי בית ה' אשר הוציא נבוכדנצאר מירושלים. בספר עזרא ונחמיה ניתן לקרוא את כל הקשיים שעברו על אלו שחזרו לארץ ישראל והחלו בבניית בית המקדש השני. בתקופה זו גם פעלו הנביאים זכריה וחגי אשר עודדו את העם להמשיך בבניית המקדש. בניית בית המקדש הושלמה בשנת 515 לפני הספירה.

במאה הרביעית לפני הספירה הורחב בית המקדש השני ע"י בית חשמונאי ובשנת 20 לפני הספירה הורדוס בנה את בית המקדש מחדש במשך 46 שנה, ועל בית זה אמרו חכמי התלמוד: "מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו".

בבית המקדש השני לא היו ארון ה' ולוחות הברית, ובחנוכתו לא נראה ענן כבוד ה' כפי שנראה במשכן ובבית המקדש הראשון. היות שה' אמר שהוא ישכון מעל הכפורת, הנמצאת מעל לארון ה', ובבית המקדש השני לא היה ארון ה', אזי ניתן להסיק ששכינת ה' לא הייתה בבית המקדש השני.

למרות שבבית המקדש השני לא שכנה רוח הקודש, בזמן הבית השני התגשמה נבואה חשובה מאוד עבור העם היהודי ושאר העמים. נבואה זו אנחנו מוצאים בספר דניאל ט' 26: "ואחרי השבועים ששים ושניים ייכרת משיח, ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות"

הנביא דניאל קיבל את הנבואה הזאת כאשר הוא היה בגלות ובית המקדש הראשון היה חרב. הנבואה בפרק ט' אלוהים גילה לדניאל כמה זמן ייקח לבנות את בית המקדש השני ומה יקרה לאחר שהוא ייבנה. אלוהים מודיע לדניאל כי ייכרת המשיח, כלומר המשיח ימות, ולאחר מכן גם בית המקדש השני יחרב. זאת אומרת שבתקופת בית המקדש השני צריך היה להופיע המשיח ולמות, נבואה זו אכן התגשמה בשנת 30 לספירה לפני שנחרב בית המקדש השני ב-70 לספירה.

המשיח הוא ישוע מנצרת אשר חי בתקופת בית המקדש השני והוא גם מת על הצלב לפני שנחרב בית המקדש השני. נבואות רבות בתנ"ך מצביעות על כך שהוא המשיח המובטח, והוא עצמו ניבא על חורבן בית המקדש השני כאשר הוא ביקר בירושלים: "בצאתו מבית המקדש ללכת לדרכו, ניגשו תלמידיו להראות לו את בנייני המקדש. הגיב ישוע ואמר להם: "רואים אתם את כל אלה? אמן אומר אני לכם, לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תופל ארצה." בשורת מתי כד' 1,2 הברית החדשה

כארבעים שנה לאחר שישוע המשיח אמר מלים אלו בשנת 70 לספירה, באו הרומאים והחריבו את בית המקדש השני ובאמת לא השאירו אבן על אבן. מאז עברו כאלפיים שנה ועדיין לא נבנה בית מקדש שלישי בירושלים ובמקומו עומד בירושלים מסגד אל-אקצה השייך למוסלמים.

בית המקדש הראשון

בית המקדש השני

בית המקדש השלישי

בית המקדש הרביעי

משכן רוח הקודש

משמעות הקורבנותהאסיר שנידון למוות