אמר לו ישוע: אני הדרך והאמת והחיים

הקהילה המשיחית
יפו תל-אביב

יפת 42 ליד העיר העתיקה ונמל יפו. טל' 6827146 03 ת.ד. 8185 יפו 61081תמונות - בית הקהילה - רחוב יפת 42 ביפו

כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם

1 2 3 4 5 6

kmyt@walla.co.il הקהילה המשיחית יפו ת"א, יפת 42 יפו, טלפון 6827146 03